| ثبت نام كاربر 
 
 
 

   

طراحی یک ظاهر خاص برای پرتال آرامین نیازمند ایجاد تغییر (ویرایش) یک یا تمامی چهار قسمت اصلی تشکیل دهنده ظاهر سایت به شرح زیر می باشد:

  پوسته
  کانتینر
  Style sheet
  زمینه
     
 

پوسته طرحی می باشد که نحوه چیدمان اجزاء بر روی پرتال را تعیین

 HTML clipboardمی نماید. یک بسته پوسته، فایل فشرده ای (Zip) می باشد که حداقل شامل یک فایل Html یا ascx.، تعدادی عکس و فایلcss. می باشد. به منظور اعمال پوسته بر روی پرتال، ابتدا می بایست این پوسته بر روی پرتال نصب تا در قسمت های مختلف نظیر تنظیمات میزبان، تنظیمات صفحات، بخش پوسته ها و ...  قابل استفاده باشد.

 
 
 
 
 
 

 
  [طراحي پوسته]
   

 

طراحان اغلب نمونه اوليه از طرح خود را بصورت يک تصوير کامل گرافيکي ايجاد مي کنند(با Photoshop يا هرگونه ابزار طراحي حرفه اي). چيز ديگري که هنگام ايجاد پوسته بايد از آن آگاهي داشته باشيم اين است که شما بايد از همه عناصر واسط کاربر در طراحي خود استفاده کنيد. اين  طراحی مي تواند شامل عناصر ثابت مثل تصوير و متن باشد – اما همچنين بايد شامل عناصرپويا مثل لينک ورود به سايت، سيستم منو و غيره باشد. از آنجايي که اين يک سيستم پرتال است و محتويات پويا در زمان اجرا به آن تزريق مي شود، شما بايد قسمتهايي را در طراحي خود براي اين منظور در نظر بگيريد.

 

 وقتي پوسته ساخته شد، طراحان به مرحله بعدي خواهند رفت در اين مرحله تصاوير بريده شده و در يک سند HTML قرار مي گيرند. سوالی که در اينجا مطرح می شود اين است که چگونه بهينه ترين بخشهای عناصر گرافيکي  را در HTML قسمت بندی کنيم. قسمت بندی در HTML معمولا بصورت مربعي است از اينرو روند گرافيکي و تبديل آن از يک تصوير گرافيکي به يک سند HTML براي عرضه محصول نهايي بسيار مهم است. از آنجائي که HTML هم خصوصيات پوياي خاص خودش را دارد، شما بايد از عهده اين پيشامدها بخوبي بر آئيد. براي مثال، شما بايد تصميم بگيريد که آيا مي خواهيد پوسته شما نسبت به اندازه مرورگر کاربر اندازه شود يا اينکه اندازه اي ثابت داشته باشد.