| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
 

 در بخش مدیریت پیام های متحرک قادر خواهید بود تا هر تعداد پیام متحرک را ایجاد نموده , تعیین کنید که هر یک , از چه تاریخی تا چه تاریخی در سایت نمایش یابند . این بدان معناست که یک پیام پس از انقضای مدت زمان نمایش در سایت ، به صورت خودکار به بخش آرشیو پیامهای متحرک ارسال می شود و در صورتی که مدیر سایت بخواهد می تواند مدت زمان نمایش آن را تمدید نموده ، یا آن را حذف کند .
یکی دیگر از ویژگی های این بخش توانایی تنظیم نحوه حرکت این پیامها در سایت توسط مدیر سایت است . به اینصورت که می توانید سرعت حرکت این پیامها را افزایش داده و یا کاهش دهید و تعیین کنید که پیام از کدام طرف سایت به کدام طرف سایت حرکت نماید .

 

 کاربردهای مدیریت پیامهای متحرک سایت :

درج جملات آموزشی .

جلب توجه بازدیدکننده به مطلبی خاص .

نمایش مناسبتهای روز به صورت متحرک .

درج جملات تبلیغی از خودتان یا محصولتان .

 
     
 
ماژول متن متحرک
 
 
به پورتال شرکت فناوری اطلاعات آرامین خوش آمدید.