| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
  این ماژول کلیه اوقات (طلوع آفتاب ،نماز صبح،نماز عصر،غروب خورشید،نماز مغرب ) را در استانهای دلخواه نمایش می دهد.
     
 
ماژول اوقات شرعی