| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
  از طریق این ماژول لیستی از کلیه صفحات و زیر صفحات موجود در سایت به صورت اتوماتیک ایجاد می شود.
     
 
ماژول نقشه سایت