| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
 

به منظور مطرح نمودن سوالات و جوابهاي از قبل تعيين شده مي توانيد از اين ماژول استفاده نمائيد كه توسط آن سوالات و جوابها بصورت دسته بندي شده تقسيم مي شوند و دسترسي به جواب سوالات با يك كليك امكان پذير مي باشد ، همچنين امكان مطرح نمودن سوال از جانب مخاطبين سايت نيز وجود دارد كه مي توان پاسخ آنها را از طريق پست الكترونيك ارسال و يا اينكه به عنوان سوال و جواب پيش فرض در يكي از دسته بندي ها اضافه نمود.

     
 
ماژول پرسش و پاسخ