| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
  از طریق این ماژول، امکان ارتباط مستقیم با مدیران فراهم شده است، یعنی پس از ذخیره شدن پست الکترونیک مربوط به مدیران در این ماژول، کاربران پورتال می توانند بطور مستقیم (البته بدون دیدن پست الکترونیک مدیران) از طریق یک فرم الکترونیکی درخواست های خود را برای آنها ارسال نمایند.
 
  امکانات  
    ارسال درخواست کاربران به پست الکترونیک مدیران از طریق فرم الکترونیکی بصورت مجزا   
    نگهداری پست الکترونیک مدیران در بانک اطلاعاتی   
  عدم نمایش پست الکترونیک مدیران در پورتال  
     
 
ماژول تماس با ما