| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
 

با كمك ابزارهاي مختلف HTML Editor (WYSIWYG) اين ماژول قادر به ايجاد صفحاتي با محتواي دلخواه و تعيين محل قرارگيري آن در منو يا زير منوها بوده و همچنين تنظيمات مربوط به هر صفحه بصورت مجزا (از قبيل کلمات کليدي، عنوان صفحه و ...) امكان پذير ميباشد. تغييرات در كدهاي HTML ،‌ پيش نمايش صفحه قبل از تائيد و ... از ديگر امكانات اين ماژول ميباشد .

     
 
ماژول مدیریت محتوایcms